9. 5. 2010

Vsetínské veřejnosti není nová zpráva o tom, že mezinárodní obchodní řetězec TESCO má eminentní zájem postavit v našem městě hypermarket. V pořadí již třetí obchod podobného rozsahu v části města, kde jsou soustředěny mnohé dopravní cíle a je tedy koncentrací hluku a emisí z mobilních zdrojů. Domnívám se, že hypermarket obecného typu, jakým TESCO je, Vsetín již při existenci hypermarketů Kaufland a Albert nepotřebuje. Co Vsetín potřebuje, je tzv. hobby hypermarhet typu OBI nebo jiného podobného řetězce. Ale ani v případě, že by na podobném místě chtěla firma prodávající zboží pro kutily a zahrádkáře stavět hypermarket, byl bych proti. Podobné komplexy mají totiž místo buď v bývalých průmyslových areálech nebo ve městech velikosti Vsetína na jejich okrajích.

Proč si myslím, že na plánované místo tato velká nevzhledná krabice nepatří? Především se zcela jistě zhorší kvalita krajinného rázu na pobřeží Bečvy – je mi odpudivá představa, že při jízdě kolem Bečvy na cyklostezku do Janové případně zpět na Vsetín budu míjet bílomodročervené monstrum, které mi bude kazit výhledy na panorama města nebo třeba Bečvy s Bečevnou

Dále se zcela jistě zvětší četnost a koncentrace dopravy v této části Ohrady a to nejen ve směru od Kauflandu a Albertu, ale i ze směru od Horního Lidče a Velkých Karlovic. Po zkušenostech s kruhovými objezdy ve Valašském Meziříčí, kde mám pracoviště, nemohu věřit tvrzení dopravní projekční firmy, že po výstavbě kruhového objezdu, v tomto případě spíše oválu u odbočky ke sportovnímu areálu dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení průjezdnosti vozidel a tedy propustnosti dopravy. A to ještě je v pokročilém stadiu přípravy kruhového objezdu u odbočky k Albertu. Dojde proto naopak ke zvýšení hluku a především emisí z pomalu jedoucích nebo stojících vozů.….Dalším faktorem, který sníží kvalitu života prostředí a tedy i kvalitu života zdejších obyvatel, bude zvýšená prašnost.

A tak v místě, kde již se v minulých letech uskutečnily negativní zásahy do zeleně kolem cesty (u tzv. hokejky naproti Lidlu), které snížily jak její estetickou hodnotu, tak především její ochranné působení před prachem, výfukovými plyny i hlukem, dojde naopak ještě ke zvýšení negativního působení těchto faktorů. A to až do večerních 22 hodin, přičemž v některých městech mají hypermarkety TESCO otevřeno celý den.

To jsou vše ve zkratce jsou důvody, proč jsem stejně jako celá ZO Strany zelených ve Vsetíně proti tomuto záměru, i když je vyvažován výstavbou tělocvičny v areálu Masarykova gymnázia. Domnívám se totiž, že zájem soukromé firmy je zde vydáván za zájem veřejný, proto jsem při projednávání nového územního plánu na zasedání zastupitelstva města Vsetína dne 8.4.2010, který nevylučuje na sportovišti Ohrada výstavbu obchodního komplexu, byl nucen zdržet se hlasování. A to i přesto, že si uvědomuji potřebnost tohoto dokumentu pro další rozvoj města. Domnívám se, že k tomuto záměru by se měli vyjádřit v reprezentativním vzorku občané Ohrady a jejich stanovisko by mělo být bráno vážně v úvahu orgány města při dalším rozhodování.

7.5.2010

Karel Pavelka,

člen Zastupitelstva města Vsetína
za Stranu zelených

Získejte informace

Podpořte nás

Darovat