23. 4. 2013

Strana zelených Vsetín nesouhlasí s navrženým sloučením Masarykova gymnázia Vsetín se Střední zdravotnickou školou. „Forma, jakou ředitel gymnázia Sedláček prosazuje sloučení obou škol, je nepřijatelná,“ uvedl předseda vsetínských zelených Michal Berg. „Vše probíhalo a vlastně ještě stále probíhá v utajení a bez potřebných informací. Veřejnost se o konkrétní podobě záměru dozvěděla jen díky aktivitě studentů, kterým nebyl osud škol lhostejný. To je u tak závažného zásahu do systému veřejných škol naprosto nepochopitelné,“ dodal.

Strana zelených kritizuje zejména nedostatečné podklady, na základě kterých má krajské zastupitelstvo rozhodnout o sloučení. „V materiálu, které ředitelé obou škol v tichosti připravili a předložili Zlínskému kraji, naprosto chybí jakékoli vyčíslení úspor, změny v počtech pracovníků nebo harmonogram využití budov. V médiích se mluví o nutných úsporách, ale konkrétní čísla nikde nejsou,“ diví se Michal Berg.

Strana zelených Vsetín podporuje požadavky studentů, které vyjádřili ve své petici, tedy zejména zastavit proces slučování a předložit detailní analýzu celého kroku. „Sloučení škol je závažný krok, který by měl podléhat veřejné diskusi se širokou veřejností ve městě. Pokud si jej připraví ředitelé a krajský úřad v utajení, nelze jim věřit, že se jedná o jedinou možnou variantu, jak zachovat výuku zdravotnických oborů ve městě,“ uvedl Michal Berg.

Signatáři petice se často také obávají nedostatečných kapacit sloučené školy za několik let, až budou do potřebného věku dorůstat populačně silné ročníky, pro které je nyní složité získat místa ve dříve mohutně rušených mateřských školách. „Je nutné, aby kraj předložil všechny varianty, pak bude možné objektivně posoudit, co je pro střední školy ve městě optimální řešení do budoucna. Přijít s jediným návrhem a říct že to bude tak a ne jinak, to je nepřijatelné,“ říká Michal Berg.

Více informací:

Získejte informace

Podpořte nás

Darovat